Villáminterjú Klaus Armstroff-al, a III.Út német politikai párt vezetőjével PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Administrator   
Sonntag, den 01. Februar 2015 um 21:07 Uhr
There are no translations available.

Nem rég Klausnál jártunk átutazóban és gyorsan pár kérdést feltettünk neki.

BHH: Egy éve vagyunk kapcsolatban Klaus. Nagyon örvendetes számunkra, hogy Téged szónokként üdvözölhetünk a rendezvényünkön. Mit gondolsz népeink kapcsolatáról?

Klaus: Nagyon örülök a meghívásnak és annak különösen, hogy a Becsület Napján beszédet tarthatok. Nagyon büszke vagyok, hogy ezen a hősi megemlékezésen népeink áldozatainak a véráldozata előtt tiszteleghetek.
Közös történetünk 1525-ben kezdődött. Addig Magyarország egyedül állt szemben a török veszedelemmel. A belső viszályok azonban ekkortól nagyon meggyengítették Magyarországot és a Habsburgok Ausztriája szövetségben a Német-Római Birodalom más államaival V.Károly vezetése alatt átvették ezt a védelmi harcot. Ez a harc a mai napig tart, igaz manapság nem katonai síkon folyik a küzdelem. Manapság kultúra- és téridegen emberek rohanják le egész Európát. De ellentétben a középkorral a mai uralkodó pártok nyitott kapukkal várják azokat teljes értékű ellátással a hazai lakosság terhére. Ennek a megsemmisítő háborúnak,amelyik Európa népei ellen folyik, mi németek és magyarok csak közösen tudunk ellenállni.

BHH:Korábban tisztségviselő voltál az NPD-ben, képviselted a Nemzeti Demokratákat a járási gyűlésben Bad Dürkheim-ban. Két évvel ezelőtt azonban kiléptél a pártból többed magaddal és megalapítottátok a Harmadik Út pártot. Mi történt? Mutasd be kérlek röviden a pártot!

Klaus:Évek óta folytattuk a harcot Németországért az utcákon,mint ahogy a parlamentekben,amikor is meg kellett állapítsuk, hogy nem csak a Német Szövetségi Állam rendszere akar minket eltiporni, hanem árulás mutatkozott a saját sorainkból is. Veszekedések és belső harcok rendkívülimódon akadályozták a harcunkat.aztán úgy döntöttünk, hogy nem szándékozzuk a drága időnket elpazarolni a belső harcokra. A visszás állapotok többszöri jelzése után a berlini NPD pártközpont felé nem maradt más hátra számunkra, mint a kilépés a pártból és ugyanakkor új párt keretein belül a harc folytatása. És ekkor megszületett a Harmadik Út Párt. Ugyanakkor az NPD vezetés egyre inkább eltávolodott a világnézetünk alapjaitól a "tisztességes radikalizmus" központilag kiadott kurzusával.  
A Harmadik Út párt választási alternatívaként értelmezi magát,amely követeli Németország nemzetállami szuverenitásának visszaállítását és egy szocialista gazdasági rend kialakításáért küzd.
A Harmadik Út pártpolitikailag küzd a szociális igazságosság megvalósításáért, küzd a globálisan tevékenykedő pénzügyi szektor kizsákmányolása ellen és küzd hazánk fenyegetően növekvő etnikai átalakulása, átalakítása ellen. Ugyanakkor tagjaink és barátaink számára hagyományőrző, kulturális és sportösszejöveteleket szervezünk. Megfelelő szabadidős ajánlatokkal szeretnénk a közösségi gondolkodást elősegíteni és elmélyíteni, ami ebben az "én" alapú társadalomban sajnos nagyon háttérbe szorult.

BHH:Hogy készülsz a Becsület Napjára?

Klaus: Alig van dokumentáció a német és magyar katonák közös kitöréséről a budapesti katlanból. Szerencsére tulajdonomban van Ungváry Krisztián "Die Schlacht um Budapest 1944/45, Stalingrad an der Donau" című könyve.
Ezenkívül véletlenül segítségemre volt egy munkatársam édesapja, aki akkoriban ott volt és 1945 február 7-én Pesten szovjet hadifogságba esett. Ezekből a forrásokból szeretnék a német és magyar bajtársaimmal együtt népeink áldozatvállalása és magas véráldozata előtt-amit a bolsevizmus elleni harcban hoztak- tisztelegni.


BHH: Rémisztő,ami manapság a demokrácia leple alatt Németországban zajlik. Menekültáradat, máshogy gondolkodók üldözése, idegenek fölénybe kerülése, a német nép zsugorodása.....a sor végtelenségig folytatható. De egész Európában ilyen állapotok uralkodnak, Magyarországon is! Sorsközösséget élünk meg. Mit gondolsz az európai népek jövőbeli esélyeiről?
Klaus: Az elmúlt héten betöltötték az étert az iszlamisták franciaországi terrorakciójáról szóló jelentések. Ez a bűntelenek elleni terror egyértelművé teszi, hogy mi, európaiak tér- és kultúridegen emberek behozatalával nem csak a szociális rendszerek kifosztóit importáljuk, hanem a bevándorlók országaiból származó problémákat is. Mindenki tudja, hogy mi az ő szemükben hitetlenek vagyunk, akiket le kell küzdeni. Hiányzó tiszteletük és köszönetük a befogadó népesség irányába egyértelművé teszi, hogy hova vezet ez. A hatalom teljes erejével cserélik kilépésről-lépésre a hazai lakosságot az Európában uralkodó pártok politikusai. Szisztematikus etnikai átalakítás folyik. Csak közösen, minden európai ország összes nemzeti erejének összefogásával lehetséges a hazai lakosság felébresztése,mielőtt még késő lesz.
A Harmadik Út párt ezért az európai kultúrák alapelvén és a közös történelmén alapuló államszövetség létesítése mellett tesz hitet. A Nemzetek Európájáért folytatott harc az utolsó stádiumába lépett.
Szabadságot Európai népeinek!